S7.Râu đen S6.Kaido S5.Big Mom S4.Shanks S3.Râu Trắng S2.Ace S1.Roger unknown unknown
Kinh nghiệm tân thủ GiftCode

Nội dung bảo trì cập nhật máy chủ

Xem chi tiết

Thông tin về máy chủ S7-Râu đen

Xem chi tiết

Giải Outgame Liên Minh Huyền Thoại Mừng 30/4 - 1/5

Xem chi tiết
Xem tất cả
Bạn cần hỗ trợ