S10.Nami S9.Mihawk S8.Luffy S7.Râu đen S6.Kaido S5.Big Mom S4.Shanks S3.Râu Trắng S2.Ace
Kinh nghiệm tân thủ GiftCode

Nội dung bảo trì cập nhật máy chủ

Xem chi tiết

Thông tin về máy chủ S10 - Nami

Xem chi tiết

Thông tin đền bù sự cố Boss Thế Giới

Xem chi tiết

Thông tin về máy chủ S9 - Mihawk

Xem chi tiết
Xem tất cả
Bạn cần hỗ trợ